Slide

MALAYSIAN AIDS FOUNDATION

PAEDIATRIC AIDS FUND

Membawa perubahan positif untuk kanak-kanak yang hidup dengan atau terjejas dengan HIV dan AIDS

TEMPOH SOKONGAN

Bantuan Malaysian AIDS Foundation Paediatric AIDS Fund adalah untuk tempoh kontrak selama

3 tahun dari bulan Januari 2020 sehingga Disember 2021.

Walau bagaimanapun, kelayakan penerima bantuan akan dinilai dan diperbaharui setiap tahun oleh Ahli-Ahli Jawatankuasa Kecil Paediatric AIDS Fund bagi menentukan:

website_icon_child

01

Penerima bantuan masih berada dalam lingkungan usia kelayakan (usia maksimum 12 tahun)

02

Penerima bantuan masih menepati syarat-syarat sosio-ekonomi yang ditetapkan.

SYARAT PERMOHONAN

  • Kanak-kanak dari usia baru lahir sehingga 12 tahun (pada tahun 2017).
  • Hidup dengan HIV atau terjejas dengan HIV.
  • Warganegara Malaysia.
  • Pendapatan isirumah di bawah RM 2,000 sebulan.
LIMITASI: Hanya maksimum dua (2) permohonan boleh dikemukakan untuk setiap isirumah.

PROSES PERMOHONAN

Untuk memohon bantuan Paedatric AIDS Fund, sila lengkapkan borang permohonan dan lampirkan dokongan sokongan yang dikehendaki.

DOKONGAN SOKONGAN YANG DIPERLUKAN

1Salinan Sijil Surat Beranak dan Kad MyKid untuk kanak-kanak yang memohon.
2Salinan Kad Pengenalan untuk ibu bapa / penjaga sah.
3Surat Sokongan Status Ekonomi oleh Pegawai Jabatan Kerja Sosial Perubatan (JKSP) Hospital / Pegawai Kebajikan Masyarakat.
4Salinan Penyata KWSP / Slip Gaji / Penyata Pendapatan oleh Majikan untuk ibu bapa / penjaga sah.
5Salinan muka hadapan Buku Akaun yang menyatakan dengan jelas nama pemilik akaun dan nombor akaun. Hanya akaun BANK SIMPANAN NASIONAL atau MAYBANK sahaja diterima.
Kerahsiaan maklumat permohonan adalah terpelihara dan hanya untuk tatapan Ahli-Ahli Jawatankuasa Kecil Paediatric AIDS Fund untuk tujuan penilaian dan pemilihan penerima bantuan yang layak.

PERMOHONAN YANG LENGKAP HENDAKLAH DIKIRIMKAN
MELALUI POS ATAU SERAHAN LANGSUNG KEPADA

PAF Application
Malaysian AIDS Foundation
No. 12, The Boulevard Shop Office
Jalan 13/48A, Off Jalan Sentul
51000 KUALA LUMPUR

Pegawai bertugas: Nur Diana Asimul Ashari
017-2230 590 / diana@mac.org.my